Groenverzorging

Boomverzorging

Boomverzorging is een zeer ruim begrip. Het is planten, opvolgen, snoeien, onderzoeken van ziektes, zwammen,... en rooien van bomen indien nodig. De boomverzorger staat in voor de zorg en de goede samenleving tussen mens en natuur, en moet in staat zijn op een veilige manier werken uit te voeren in en rond de boom, zonder schade te berokkenen.

Een boom is ook niet zomaar een "ding". Vele bomen hebben voor mensen een grote waarde, het zij als sier, het zij als symbool of herdenking van iets of iemand. Het is bij het aanplanten belangrijk welke boomkeuze er gemaakt wordt. Vaak worden bomen aangeplant in een tuin zonder na te denken hoe die boom er over 20 jaar zal uitzien. Door de juiste boom op de juiste plaats te zetten en hem op te volgen en begeleidingssnoei te geven kan deze uitgroeien tot een waardevolle boom.

v lees meer


boomverzorgingContacttuinaanlegtuinonderhoudtuinontwerp